Gezonde school

De gezondheid van onze leerlingen vinden wij belangrijk.
Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel.

Met onze schoolafspraken over gezonde voeding leveren we een bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van kinderen. De leerlingen leren bewustere keuzes te maken. Alle leerlingen en leerkrachten doen mee. Ook aan de ouders vragen we om mee te doen. Gezondheid is iets van iedereen. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school zoveel mogelijk fruit, groente en brood eten en water drinken. Wij bieden ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.

De primaire verantwoordelijkheid voor wat kinderen te eten en te drinken krijgen, ligt bij de ouders. Wij vinden dat de school een stimulerende en inspirerende rol kan spelen bij het bevorderen van gezonde voeding. In ons voedingsbeleid hebben we daarom een aantal richtlijnen opgenomen voor wat wij het liefst zien dat de leerlingen meenemen naar school voor in de pauze en tijdens de lunch. Hoe we dit willen doen, is in dit voedingsbeleid beschreven. Dit doen wij in afstemming en samenwerking met ouders (MR en meedenkgroep).

Dit voedingsbeleid houdt rekening met de adviezen en richtlijnen van het Voedingscentrum.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de downloads.

Team Mattheusschool