Meedenkgroep


Op onze school hebben wij ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Naast de MR en de OR bieden wij ouders, middels de meedenkgroep, een laagdrempelige manier om mee te denken over allerlei aspecten van ons onderwijs. Het doel van de meedenkgroep is het geven van input op diverse onderwerpen met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken in school, het delen en benutten van elkaars expertise en het meedenken over de richting van de school. Het gaat hier om het aandragen van ideeën en meedenken over de uitvoering hiervan, in de meedenkgroep geldt geen beslissingsbevoegdheid. 
Dit jaar speelt de meedenkgroep een belangrijke rol in het organiseren van de Mattheusdag en het visietraject rondom het thema groen&duurzaamheid.