Ouderraad

Ieder jaar organiseert de Ouderraad tal van leuke activiteiten. Zo zorgen wij ervoor dat Sinterklaas een warm welkom krijgt rond zijn verjaardag, dat de Kerstviering samen met school een gezellige invulling krijgt, Carnaval niet vergeten wordt, laten we de Paashaas een bezoekje brengen en organiseren we een onvergetelijke schoolreis of Mattheusdag. Elk jaar terugkerende activiteiten op de planning, maar elke keer weer met een iets andere invulling. Uiteraard vaak ook in samenwerking met het team van de Mattheusschool en met enkele hulpouders. Ook worden door de Ouderraad de gymshirts en gezamenlijke bedankjes voor de leerkrachten aan het einde van het schooljaar geregeld.

Al deze activiteiten kunnen alleen mogelijk worden gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt 30 euro per kind, voor kinderen die na 1 februari op school komen in het eerste jaar 15 euro. Deze bijdrage komt nadrukkelijk te allen tijde ten goede aan alle kinderen van de school.

De volgende ouders zijn lid van de ouderraad schooljaar 2024-2025:

  • Esther den Ronde (voorzitter), moeder van Miel
  • Cathy/Elco (penningmeester), moeder van Niamh, vader van Dain, Lela en Elva
  • Yvonne (secretaris), moeder van Nicola en Julius
  • Monique, moeder van Godelieve

Heeft u misschien interesse om lid van de Ouderraad te worden? Als OR-lid heeft u de mogelijkheid om mee te beslissen over de besteding van de middelen verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Verder helpt u mee bepalen welke soorten activiteiten worden georganiseerd. Ook als hulpouder bij de activiteiten kunnen wij u goed gebruiken, de Ouderraad kan het tenslotte niet alleen. Begin van volgend schooljaar ontvangt u weer het aanmeldformulier voor alle activiteiten, wij hopen op een grote respons.

U kunt ons bereiken via e-mail door een bericht te sturen naar: ouderraad@hetgroenelint.nl