Ouderraad

De ouderraad beheert het schoolfonds en stelt hiervan jaarlijks een jaarrekening op.
De ouderbijdrage aan het schoolfonds bedraagt 30 euro per kind per jaar.

Voor kinderen die na 1 februari op school komen is de ouderbijdrage in het eerste jaar 15 euro.
U kunt het bedrag met vermelding van de naam van uw kind(eren) overmaken op rekening:
NL03 RBRB 0845 0148 97 t.n.v. Ouderraad Mattheusschool.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds. Zonder deze bijdrage is het echter niet mogelijk om een aantal activiteiten voor uw kind te bekostigen.  

Met de ouderbijdrage wordt onder andere het volgende bekostigd: 
- festiviteiten rondom sinterklaas, kerst, carnaval, pasen en koningsdag 
- schoolreisje of eindejaarsactiviteit 
- activiteitenmiddagen en workshops 
- Mattheus t-shirts (alle kinderen ontvangen een school t-shirt in groep 3 en in groep 6) 
- jaarlijks bedankje voor teamleden 

De Ouderraad bestaat momenteel uit 7 leden. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar met de directie van de Mattheusschool.

Wij bespreken zaken die spelen rondom school, met als doel, om ervoor te zorgen dat onze leerlingen een fijne en veilige tijd op school hebben.
​Wil je de Ouderraad mailen? Dat kan: ouderraadmattheus@hetgroenelint.nl